Wpływ nauki
na społeczeństwo
i gospodarkę

Zwiększymy wpływ Twoich badań, eksponując ich atuty dla lepszej popularyzacji wyników, silniejszego oddziaływania, kształtując wizerunek instytucji naukowej

Doradztwo

Zapewniamy profesjonalne usługi w zakresie przygotowania opisów wpływu, w oparciu o autorską metodologię i współpracę z międzynarodowymi ekspertami.

Wskażemy największy społeczny zwrot z Twoich badań

Najtrafniej zidentyfikujemy wpływ Twoich badań

Najlepiej opowiemy o wpływie społecznym i gospodarczym

Spopularyzujemy i wyeksponujemy wpływ oraz korzyści z nim związane

Usługa przygotowania opisu wpływu obejmuje:

 • rozmowę z autorami badań oraz pomysłodawcami opisu wpływu,
 • identyfikację związku między wynikami działalności naukowej, a jednym z obszarów oddziaływania na społeczeństwo i gospodarkę,
 • identyfikację wymogów formalnych dla dowodów wpływu spełniających warunki wskazujące na związek między wynikami działalności naukowej, a otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • warsztaty obejmujące tworzenie mapy wpływu, identyfikacja łańcucha wpływu, analizę wartości wpływu
 • studium przypadku celem dogłębnego poznania i wyselekcjonowania komponentów wpływu,
 • analizę dowodów wkładu naukowego, jego zakresu i przedmiotu oddziaływania,
 • analizę wpływu społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem: pomiaru wpływu i oszacowania skali jego oddziaływania, identyfikację interesariuszy i beneficjentów wpływu,
 • analizę dowodów wpływu tj. form i rodzajów dowodów wpływu, źródeł informacji o dowodach, dokumentacji potwierdzającej wpływ,
 • wsparcie w zakresie sformułowania streszczenia opisu wpływu, charakterystyki zasięgu i znaczenia wpływu, interdyscyplinarności, efektów działalności naukowej mającej znaczenie dla kreowania wpływu, charakterystyki głównych wniosków wynikających ze związku między wynikami działalności naukowej a wpływem (tj. identyfikację ustaleń badawczych leżących u podstaw wpływu, prawdopodobieństwa zaistnienia wpływu wraz z pojawieniem się nowej wiedzy i umiejętności wynikających z prowadzonej działalności naukowej),
 • opracowanie i dostarczenie unikalnego opisu wpływu z dowodami,
 • przygotowanie dedykowanej strony internetowej poświęconej opisom wpływu, skuteczny marketing i promocję.

Opcjonalnie oferujemy usługi eksperckie w zakresie:

 • identyfikacji wpływu i stworzenia opisu wykorzystując oryginalną metodologię oraz własne narzędzia biznesowe skutecznie eksponujące wartość, znaczenie i zasięg wpływu,
 • oceny brytyjskich ekspertów, którzy mają doświadczenie w ocenie ponad 500 opisów wpływu, a dodatkową wartością jest możliwość wykorzystania opinii w trakcie procesu odwoławczego,
 • opracowania efektywnych treści docenianych i wysoko ocenianych przez ewaluatorów.

Dowody

Dowody wpływu są kluczowym elementem ewidentnie pokazującym i potwierdzającym związek pomiędzy osiągnięciem naukowym, a wpływem społecznym lub gospodarczym

Opisy wpływu

Poniżej przedstawiamy przykładowe opisy wpływu działalności naukowej w wybranych obszarach gospodarki, administracji publicznej, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, obronności państwa, rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa.

O nas

4 Medicine Rek spółka komandytowa powstała w 2011 roku z pasji dzielonej przez jej założycieli, poświęcających swoją energię i kapitał na rzecz postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Jesteśmy innowacyjną firmą z obszaru naukometrii i ewaluacji jakości działalności naukowej oraz podmiotem prowadzącym badania kliniczne nieinterwencyjne.

Siłą naszej innowacyjnej spółki jest cross-funkcjonalna struktura organizacyjna łącząca doświadczenie doświadczonych menedżerów z wieloletnim stażem, z młodym zespołem innowatorów, programistów i analityków. W takiej kulturze organizacyjnej stale zwiększamy inwestycje własnych środków w rozwój autorskich rozwiązań informatycznych dla uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych oraz sektora badawczo-rozwojowego. Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z podmiotami nauki, gdzie wdrażamy model uniwersytetu twórczego – innowacyjnego – przedsiębiorczego.

Nasz zespół tworzą najlepsi eksperci w zakresie ewaluacji oraz B+R – praktycy, analitycy, programiści, doradcy, jak również naukowcy i odkrywcy, którzy swoje dokonania wdrożyli na wielu polach praktyki badawczej, społecznej, gospodarczej, dostarczając innowacyjnych narzędzie i rozwiązań wspierających rozwój.

Miarą naszego sukcesu są efekty działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego oraz uzyskane kategorie naukowe przez podmioty nauki.

Kontakt

Napisz do Nas

Lokalizacja:

Aleje Jerozolimskie 125/127 lok. 601B

Telefon:

609 708 909

Ładowanie
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!